Гранттар

ББП жарандардын катышын арттыруу, ЖКУлардын коалиция иштерин жакшыртуучу, мамлекеттик саясатты иликтөөнү жана реформаны алга сүрөөчү жана коомчулуктун кызыкчылыктарына тиешеси бар маселелерди ыкчам чечүүгө багытталган атаандаштыктын негизинде ыйгарылган гранттарды сунуштайт. Грант программа ЖКУ менен медиа ортосундагы шериктештикти арттырып, ЖКУларды жергиликтүү шайлоо комиссияларына мүчө болуп жана мамлекеттик кызматкерлер, бизнес жана медиа өкүлдөрү менен иштешүүгө үндөйт. Бул аракеттер Улуу Британиянын Эл аралык Өнүгүү Министрлиги (DFID) тарабынан акчалай колдоого алынган.