ББПнын негизги максаттарынын бири – бул Кыргыз Республикасында эффективдүү жана ийгиликтүү жарандык коом секторун жаратуу максатында жарандык коом уюмдарынын (ЖКУ) жөндөмдөрүн арттыруу. ББПнын бул максатына жетүүнүн бир жолу ЖКУну башкаруунун бардык тармактары боюнча техникалык жардам бере алчу устаттарды сунуштоо. Кыргыз Республикасындагы тажрыйбалуу серепчилер, эксперттер жана тренерлер устатчылык программасынын бир бөлүгү, алар ББПдан грант алган жергиликтүү ЖКУларды күчтөндүрөт. Устаттар гранттын ийгиликтүү ишке ашырылышына кедерги болгон Грант алуучулардын алсыз же жетишпеген жактары боюнча иштешет. Кеңешчи/устаттын ролу ББПнын грант алуучусун колдоо жана иш жүзүндө кеңештерди сунуштоо же керек болсо электрондук почта же телефон аркылуу гранттын ийгиликтүү ишке ашуусуна тоскоол болгон жагдайлар боюнча кеңеш жана маалымат берүү. Учурда ББПнын грант алуучулары жогорку деңгээлде иштеген профессионал адистерден кеңеш жана/же кызмат алуу мүмкүнчүлугүн түзүү максатында ББП потенциалдуу устаттардын маалымат базасын түзүүдө.

Эгер сиз ББПнын устаттар маалымат базасына кирүүгө кызыкта болсоңуз, биз сизди Кызыкчылык кат жана Резюмеңизди (англис жана орус тилдеринде) info-cgp@ewmi-kg.org дарегине тапшырууга чакырабыз. Кошумча маалымат алуу үчүн http://on.fb.me/1qgWQo3 кириңиз же ББПнын административдик бөлүмүнө телефон чалыңыз: +0996 312 314 799.