Тармакташуу жана эдвокаси Гранттары – Өзгөрүүлөр үчүн өнөктөштүк гранты тармактардын же коалициялардын өзгөчө саясий маселелерди калыс, далилдерге негизделген иликтөө жана саясий анализ жана/же реформалардын ишке ашырылышын көзөмөлдөө аркылуу иликтөө аракеттерине колдоо көрсөтөт. Алар жарандардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн алардын атынан белгилүү бир саясий, экономикалык, социалдык реформалардын пайдасы үчүн жана/же мамлекеттик же жеке мекемелердин ачык айкын, транспаренттүү иштешин камсыздоо үчүн ресурстарды жана ЖКУлардын чогуу иштешине колдоо берет.

Грант алуучулар

Аялдардын ӨЭУларынын Форуму Коомдук Бирикмеси "Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары менен шериктештикте элеттик аялдардын укуктарын коргоо үчүн Аялдардын уюмдарын өнүктүрүү жана күчтөндүрүү" деген аталыштагы долбоорду ишке ашырып жатат, долбоор элет жериндеги аялдардын ЖКУлар, ЖК аял депутаттары жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары арасында өнөктөштүктү өнүктүрүүгө багытталган. Аялдардын ӨЭУларынын Форуму элет жериндеги төрт аялдык ӨЭУлары: "ДИА" (Ош облусу), "Кырк Кыз" (Ысык-Көл облусу), "Алга" (Чүй облусу) жана "Аксаткын" Аялдардын ӨЭУларынын Ассоциациясы (Ноокат району, Ош облусу) менен иштешет. Долбоор элеттин активдүү аялдарынын жергиликтүү деңгээлдеги чечимдерди кабыл алууга катышуусун жогорулатуу ,аял депутаттардын ролун жана таасирин күчтондүрүү жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында аялдардын маселелерин координациялоо боюнча иштейт. Кошумча маалымат алуу үчүн www.forumofwomenngos.kg кириңиздер.

"Эркин Муун (Свободное Поколение)" Либералдуу Жаштар Альянсы Коомдук Бирикмеси "Полиция Реформасын Өткөрүүнүн Чараларын Алга Сүрөө" деген аталыштагы долбоорду ишке ашырып жатат, долбоор Кыргыз Республикасынын Ички Иштер Министирлиги (ИИМ) ишке ашырып жаткан полиция реформасын жарандык коомдун катышуусунда көзөмөлдөө аракеттерин колдойт. Долбоор ИИМден жарандык коом мурдатан сунуштаган полиция реформасынын чараларын тааныштырууну талап кылат. Грант алуучу ИИМ өткөрүп жаткан реформа иш жүзүнө ашышын көзөмөлдөгөн ЖКУлардын санын көбөйтүү максатында эдвокаси кампания өткөрүүдө. Либералдуу Жаштар Альянсы ЖКУларга мониторинг методологиялыран колдонуп полиция реформасын көзөмөлдөө жана ал боюнча отчёт жазууну үйрөтүп келет. Бул грант ЖКУларга ИИМ ишке ашырып жаткан полиция реформасын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн берет жана жарандык коомдун ИИМди ачык-айкын иштөөгө чакырган аракеттерин колдойт. Кошумча маалымат алуу үчүн www.reforma.kg кириңиздер.

"Коомдук Анализ Институту" Коомдук Фонду "Юридикалык Системанын үстүнөн Жарандык Көзөмөл" деген аталыштагы долбоорду "Прецедент Партнер Груп" коомдук ассоциациясы жана "Эркиндик үнү" Коомдук Фонду менен шериктештикте ишке ашырып жатат. Долбоор юридикалык системаны иликтеп, жакшыртууларды киргизүү, мыйзамга ылайык калыс жана чынчыл адилеттүүлүккө жетүү үчүн жарандык коомдун катышуусун арттыруу жана өзгөрүүгө жетишүүнүн механизми катары үлгүлүү сот процессин өткөрүүнү сунуштайт. Долбоордун максаты – бул кеңири таркаган процедуралык укук бузууларды аныктоо аркылуу административдик айып алгандар үчүн адилеттүү сот процессине жетишүү мүмкүнчүлүгүн түзүү жана жарандардын укуктарын коргоо. Акыры бул грант алуучу Кыргыз Республикасынын Административдик Кодексинде процедураларды жана мыйзамдуулукту жакшыртуунун дабасын табам деген үмүттө. Кошумча маалымат алуу үчүн www.koom.kg кириңиздер.