Бул баяндар биздин программанын адамдарга тийгизген таасирин чагылдырат. Уникалдуу жана далилденген натыйжалар, өлчөөгө мүмкүн таасир, инновациялык ыкмалар, туруктуу өзгөрүүлөр жана, эң негизгиси, биздин программа тарабынан колдоо көрсөтүлгөн бенефициарлар тууралуу окуңуздар.

 

Ийгиликтердин баяны "Клик менен өз шаарын жакшыртуу"

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 370 Kb Документти жүктөө

 

Ийгиликтердин баяны "Каракол сугат сууну кантип кайтарып алды"

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 370 Kb Документти жүктөө

 

Ийгиликтердин баяны "Гарантиялык фонддор чакан бизнеске жардам берүүгө колун сунду"

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 369 Kb Документти жүктөө


Ийгиликтердин баяны «Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруубоюнчабилим берүү ресурстары»

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 315 Kb Документти жүктөө

 


Ийгиликтердин баяны "Кыргыз жарандык коому полиция реформасын арттырууда"

 

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 315 Kb  Документти жүктөө


 

Ийгиликтердин баяны "Ноокат районунун айылдарында коомдук угуулар биргелешип башкарууга жол ачат"

 

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 229 Kb Документти жүктөө


Ийгиликтердин баяны "Бюджеттерди жана Салык Төлөмдөрүн Көзөмөлдөө"

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 231 Kb Документти жүктөө


 

Ийгиликтердин баяны"Кыргыз Университеттери ЖКУ Лидерлерин Даярдоо Камында"

PDF форматындагы файл. Көлөмү: 328 Kb Документти жүктөө