ЖАРАНДЫК КООМ УЮМДАРЫНЫН МААЛЫМАТ БАЗАСЫ ЖАНА ДИАГНОСТИКАЛОО

http://cso-kg.org/

ЖАРАНДЫК КООМДУ КОЛДОО БОРБОРЛОРУНУН АССОЦИАЦИЯСЫ

www.acssc.kg

«АРГО» ЖАРАНДЫК КООМДУ ӨНҮКТҮРҮҮ АССОЦИАЦИЯСЫ

http://argonet.org/

"ИНТЕРАКТИВДҮҮ КООМ" КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАР ҮЧҮН ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТУУРАЛУУ

http://cso-central.asia/

КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАР ҮЧҮН ВИРТУАЛДЫК РЕСУРСТУК БОРБОРУ

http://trainet.org/

ДОНОРЛОРДУН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИШ АРАКЕТТЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ РЕСУРСУ

http://www.donors.kg/ru/

ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УКУКТУК МААЛЫМАТТАРДЫН БОРБОРЛОШТУРУЛГАН БАНКЫ

http://cbd.minjust.gov.kg/

ӨНҮКТҮРҮҮ САЯСАТ ИНСТИТУТУ

http://www.dpi.kg/

«АДАМ УКУКТАРЫ БОЮНЧА ЭДВОКАСИ БОРБОРУ» БЕЙӨКМӨТТҮК УЮМДАРДЫН АССОЦИАЦИЯСЫ

http://advocacy.kg/

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МЕДИА ПОЛИСИ ИНСТИТУТУ

http://www.media.kg/category/publications/

ЭЛ АРАЛЫК КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УКУК БОРБОРУ

http://www.icnl.org/

ДЖОНС ХОПКИНС УНИВЕРСИТЕТИНИН АЛДЫНДАГЫ САЛАМАТТЫК САКТОО ЖАНА СОЦИАЛДЫК САЯСАТ ЖАКТАН ЖАРАНДЫК КООМДУ ИЗИЛДӨӨ БОРБОРУ

http://ccss.jhu.edu/

МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР УЛУТТУК БОРБОРУ

http://it.kg/about-nitc.html

M-VECTOR БОРБОР АЗИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨ-КОНСАЛТИНГ КОМПАНИЯСЫ

www.m-vector.com

БОРБОР АЗИЯ УНИВЕРСИТЕТИ – ПРОФЕССИОНАЛДЫК ЖАНА ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКТЕБИ

http://uca.kg/ru/program/

ПАДОВА УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.unipd.it/en/research/line-resources

КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.university.kg/

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.oshsu.kg/

КЫРГЫЗСТАН ЭЛ АРАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.iuk.kg/

ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.jagu.kg/

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

http://tempus.kg/ru/universities/batken-state-university.htm

К. ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫСЫК-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

http://isu.edu.kg/

И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВРСИТЕТИ

http://www.aksu.edu.kg/

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ЮРИДИКАЛЫК АКАДЕМИЯСЫ

http://www.ua.kg/

И. РАЗЗАКОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК ТЕХНИКАЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.kstu.kg/

ЭЛ АРАЛЫК ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.intuit.kg/index.php/ru/ 

Б.Н. ЕЛЬЦИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-ОРУС СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.krsu.edu.kg/index.php?lang=ru

ЭЛ АРАЛЫК ПЛАТО УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.umd.edu.kg/ru/about-umd/-

http://avisa.kg/portfolio/9

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ, ТРАНСПОРТ ЖАНА АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.ksucta.kg/ru/

ТАЛАС МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.tsu.kg/

НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.nsu.ktnet.kg/

К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

http://www.bhu.kg/

«КЛООП МЕДИА» КООМДУК ФОНДУ — БУЛ KLOOP.KG ПОРТАЛЫНЫН АРКАСЫНДА ТУРГАН УЮМ

http://kloop.kg/

ЖАШТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ИНСТИТУТУ КООМДУК БИРИКМЕСИ

http://dr.kg/

ЭКОЛОГИЯЛЫК МААЛЫМАТ СЕРВИСИ

http://ekois.net/

КЫРГЫЗСТАНДЫН АГРО ПОРТАЛЫ

http://www.agro.kg/ru/agro_cooperation/5/

МАЙЫП БАЛДАРДЫН АТА-ЭНЕЛЕРИНИН АССОЦИАЦИЯЛАРЫ

http://www.kelechek.kg/ru/usefull/

ТЕМПУС ПРОГРАММАСЫНЫН КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК КЕҢСЕСИ

http://www.tempus.kg/ru/about-us.htm

АЧЫК-АЙКЫН БЮДЖЕТ ҮЧҮН АЛЬЯНС

www.aliyans.el.kg/ru ; http://abt.kg/  or link: www.aliyans.el.kg/ru . (www.budget.in.kg

СОЦИАЛДЫК ДОЛБООРЛОР КҮНӨСКАНАСЫ

http://te-st.ru/2014/08/22/social-entrepreneur-funding/

МИҢ ЖЫЛДЫК ӨНҮКТҮРҮҮ МАКСАТТАРЫНА БАЙКОО ЖҮРГҮЗҮҮ (КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ)

http://www.mdgmonitor.org/

БОРБОРДУК АЗИЯ ЖАНА ОРУСИЯДА АЙЛАНА ЧӨЙРӨ ЖАНА ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ

http://caresd.net

USAIDдин КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МИИСИЯСЫ

www.usaid.gov/kyrgyz-republic/

АКШнын КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЭЛЧИЛИГИ

http://bishkek.usembassy.gov/index.html

CEREBRALPALSYSYMPTOMS.COM ЦЕРЕБРАЛДЫК ШАЛ ООРУСУ ЖАНА ТӨРӨТТӨН КИЙИНКИ ТРАВМАЛАРДАН КЕЛИП ЧЫККАН БАШКА КОШУМЧА ООРУЛАР ЖӨНҮНДӨ ТАК ЖАНА АКТУАЛДУУ МААЛЫМАТ БЕРЕТ

http://www.cerebralpalsysymptoms.com/cerebral-palsy/

 

ФЕЙСБУКТУН БАРАКТАРЫНА ПАЙДАЛУУ ШИЛТЕМЕЛЕР

AIESEC КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМУ, БИШКЕКТИН БИРИККЕН УНИВЕРСИТЕТТЕРИ (КЕЛЕЧЕКТЕГИ ЛИДЕРЛЕРДИ ДАЯРДОО ҮЧҮН ПРОФЕССИОНАЛДЫК КЫЗМАТТАР ЖАНА ЖАШТАРДЫН ӨНҮГҮҮСҮНӨ КОЛДОО КӨРСӨТҮҮ)

https://www.facebook.com/uub.aiesec 

БОРБОРДУК АЗИЯНЫН КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАР УСТАКАНАСЫ

https://www.facebook.com/groups/640764862640528/

БОРБОРДУК АЗИЯНЫН ЖАРАНДЫК ФОРУМУ

https://www.facebook.com/groups/1450996138494730/

ЖАШТАР ДЕМИЛГЕЛЕРИН ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУ

https://www.facebook.com/frmikg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АМЕРИКА БУРЧТАРЫ

https://www.facebook.com/pages/American-Corners-and-Centers-in-Kyrgyzstan/117353901655363

БИШКЕКТЕГИ БАРДЫК КУРСТАРДЫН БИРИНЧИ ЖАНА ЖАЛГЫЗ ОНЛАЙН КАТАЛОГУ

https://www.facebook.com/courses.kg

CAF КАРЬЕРАСЫНЫН ЭЛЧИСИНИН ФОНДУ - (эл аралык билим берүү программалары тууралуу маалымат жана консультациялар)

https://www.facebook.com/pages/Career-Ambassador-Foundation-CAF/1393615817518128

USAIDдин КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ МИИСИЯСЫ

https://www.facebook.com/USAIDKyrgyzRepublic

АНГЛИС ТИЛИНИН БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ АЙМАКТЫК КЕҢСЕСИ

https://www.facebook.com/ReloCentralAsia

КЫРГЫЗСТАНДЫН БЕЙӨКМӨТТҮК УЮМДАРЫ

https://www.facebook.com/groups/ngokg/

SOS БАЛДАР АЙЫЛДАРЫ, КЫРГЫЗСТАН

https://www.facebook.com/pages/SOS-Childrens-Villages-Kyrgyzstan/841872622509330

КЫРГЫЗСТАНДЫН ИШКЕРЛЕР СОЮЗУ (ЖАРАНДЫК КООМ УЮМУ)

https://www.facebook.com/spk.kg

КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК ИШКЕРЛЕР АССОЦИАЦИЯСЫ

https://www.facebook.com/AssociationOfSocialEntrepreneursOfKyrgyzstan

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ВАКАНСИЯЛАР

https://www.facebook.com/groups/vacancy.kg/

CEREBRALPALSYSYMPTOMS.COM ЦЕРЕБРАЛДЫК ШАЛ ООРУСУ ЖАНА ТӨРӨТТӨН КИЙИНКИ ТРАВМАЛАРДАН КЕЛИП ЧЫККАН БАШКА КОШУМЧА ООРУЛАР ЖӨНҮНДӨ ТАК ЖАНА АКТУАЛДУУ МААЛЫМАТ БЕРЕТ

https://www.facebook.com/pages/Cerebral-Palsy-Symptoms/832470020151997