Кыргыз Республикасындагы жарандык коом уюмдарынын уюштуруу жана эдвокаси жаатындагы жөндөмдүүлүктөрүн баалоо (отчёт)

2013-жылдын июль жана август айларында ББП Кыргыз Республикасындагы жарандык коом уюмдарынын уюштуруу жана эдвокаси жаатындагы жөндөмдүүлүктөрүн баалоо боюнча иш чара аткарды. Баалоо өлкө боюнча 60 ар кыл жарандык коом уюмдары менен интервью түрүндө болду. Анын максаты – ББПнын жарандык коом уюмдарынын өнүгүүсүнө багытталган иш аракеттеринин негизин түзүү. Баалоо натыйжасында ар бир жарандык коом уюмунун күчтүү жана жакшыртуу керектелген тараптары аныкталды, ошону менен бирге, ар бир жарандык коом уюмуна өз ишинин натыйжалуулугун дагы да жогорулатуу боюнча алгачкы рекомендациялар берилди.

PDF форматындагы файл. Документти жүктөө

 

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык тапшырыкка талдоо жана аны жакшыртуу боюнча рекомендациялар

ББП өнөктөшү, Эл аралык коммерциялык эмес укук борбору аркылуу, Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик социалдык тапшырыкка талдоо жүргүздү жана аны жакшыртуу боюнча рекомендацияларды даярдады. Талдоонун натыйжалары жана рекомендациялар англис жана орус тилдеринде коомчулук үчүн ачык. Талдоонун натыйжасында учурдагы мамлекеттик социалдык тапшырык жаатындагы мыйзамдардын күчтүү жана алсыз жактары аныкталды. Эл аралык коммерциялык эмес укук борбору талдоо натыйжаларын, Кыргызстандагы мамлекеттик социалдык тапшырыкты илгерлетүү максатында укуктук алкакты жакшыртуу үчүн ченемдик укук актыларын долбоорлоодо колдонууда.

PDF форматындагы файл. Документти жүктөө

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КОММЕРЦИЯЛЫК ЭМЕС УЮМДАРДЫ ТҮЗҮҮ

Бул колдонмо Кыргыз Республикасында коммерциялык эмес уюмдарды түзүүгө байланышкан маселелерди жарандарга түшүндүрүү максатында иштелип чыккан. Бул колдонмодогу маалымат билим берүүчүлүк баалуулукка ээ. Колдонмо окурмандардын кеңири катмарына арналат.

PDF форматындагы файлДокументти жүктөө

 

Коммерциялык эмес уюмдардын Кыргыз Республикасындагы ишкердик аракеттери

Бул брошюра Кыргыз Республикасындагы коммерциялык эмес уюмдардын ишкердик аракеттерин жүргүзүүгө байланышкан маселелерди түшүндүрүү максатында иштелип чыккан.

PDF форматындагы файлДокументти жүктөө