“Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” КР Мыйзамы

USAID тарабынан каржылануучу Биргелешип башкаруу программасы (ББП) Коммерциялык эмес укуктун эл аралык борбору (ICNL) жана Өнүгүү саясаты институту (ӨСИ) менен бирдикте мамлекеттик социалдык заказ (МСЗ) жөнүндө мыйзамды өркүндөтүүнүн үстүндө Өкмөт, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги (ЭСӨМ), Парламент (Жогорку Кеңеш) жана башка мамлекеттик органдар жана жарандык коом уюмдары (ЖКУ) менен иштеди.
 
Программа “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” жаңы Мыйзамды (“МСЗ жөнүндө” Мыйзам) иштеп чыгууну кошо алганда, ЭСӨМдүн демилгесин колдоого алды жана аны ийгиликтүү илгерилетүүгө активдүү колдоо көрсөттү. Андан дагы, ББПнын техникалык колдоосунда МСЗны ишке ашыруу үчүн мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору жана жол-жоболор иштелип чыкты. Жаңы ченемдик-укуктук актылар улуттук жана жергиликтүү деңгээлдерде МСЗдын колдонуусун жайылтууга мүмкүндүк берет.
 
2017-жылдын 28-апрелинде кабыл алынган “МСЗ жөнүндө” Мыйзам мамлекеттик каражаттардан  берилген гранттар аркылуу социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн мамлекеттик органдарга жарандык коом уюмдарын (ЖКУ) тартууга шарт түзөт. “МСЗ жөнүндө” жаңы Мыйзамды ийгиликтүү ишке ашырууну колдоо максатында ББП Өнүгүү саясаты институту аркылуу ЭСӨМдүн, анын аймактык бөлүмдөрүнүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана МСЗны жана тиешелүү ченемдик укуктук актыларды  практикалык ишке ашыруу процесстерине активдүү катышуучу ЖКУлардын потенциалын күчөтүүнүн үстүндө иштеп жатат. ББПнын улуттук жана жергиликтүү бийлик органдарына техникалык жардамы социалдык сатып алуулардын бекитилген механизмдерине ылайык МСЗны ишке ашыруусуна мониторинг жүргүзүү жана баа берүү үчүн зарыл адамзаттык жана уюштуруу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган.
 

“Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери жөнүндө” КР Мыйзамы

ББП 2016-жылдан тартып КР Өкмөтү (КРӨ) менен ЖКУлардын өз ара аракеттенүүсү үчүн узак мөөнөттүү диалогдук аянтчаны түзүү үчүн мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин Координациялык кеңешинин (МОКК КК), ошондой эле мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин (МОКК) адамзаттык жана институттук потенциалын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүп келет. “Мамлекеттик органдардын коомдук кеңештери жөнүндө” КР Мыйзамы (“МОКК жөнүндө” Мыйзам) жарандык коом менен мамлекеттин ортосунда диалог үчүн зарыл аянтчаны түзөт жана ошондуктан ББП МОКК КК, МОКК жана ЖКУларга Мыйзамдын аткарылышын өркүндөтүүгө жардам берет.
 
ББПнын техникалык жардамы төмөнкүлөрдү камтыган:
 
колдонуудагы Мыйзамга ылайык МОКК ККнын ролун жана милдеттерин жалпы түшүнүүнү кеңейтүүгө көмөк көрсөтүү;
калктын МОККнын жана МОКК ККнын иши жөнүндө маалымдар болуусун жогорулатуу;
КРӨ менен бирдикте МОКК КК тарабынан уюштурулган “2017-жылы коомдук кеңештердин жана мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүнө баа берүү” ар жылдык конференциясын уюштурууда МОКК ККга колдоо көрсөттү. Конференция 150дөн ашык катышууну чогултту – МОККнын мүчөлөрү, министрлер, Парламенттин депутаттары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ЖКУлар жана жалпыга маалымдоо каражаттары;
МОКК институтун туруктуу өнүктүрүү максатында КРӨ тарабынан бөлүнүп берилген МОКК ККнын жаңы офиси үчүн техниканы жана эмеректерди берди. Офис диалог үчүн аянтча жана МОККнын ишин координациялоо үчүн борбор болуп кызмат кылууда.
 
ББП “МОКК жөнүндө” Мыйзамды ишке ашырууга көмөк көрсөтүүнү жана Юстиция министрлиги менен Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин коомдук кеңештеринин потенциалын күчөтүүнүн үстүндө иштөөнү уланта берет, бул алар “МОКК жөнүндө” Мыйзамда бекитилген өздөрүнүн функцияларын аткарышы үчүн керек, анын ичинде:
 
мамлекеттик органдардын иши менен байланышкан коомдук демилгелерди илгерилетүү жана талкуулоо;
коомдук маанилүү, анын ичинде стратегиялык мүнөзгө ээ болгон сапаттуу чечимдерди даярдоодо жана кабыл алууда мамлекеттик органдарга көмөктөшүү;
мамлекеттик органдардын финансылык каражаттарды колдонушунун ачык-айкындуулугун жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу;
калкка көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын арттыруу.