2019-жылдын 25-январында “ДИА” КФсы “Гүлмайдан” КФсы менен өнөктөштүктө USAIDдин Биргелешип башкаруу программасынын багыт алуучу тренингинен өтүштү жана “Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо чөйрөсүндө жергиликтүү комитеттерди өнүктүрүүгө көмөктөшүү” долбоорун ишке ашырууга киришти. Долбоор “Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө” Мыйзамды ишке ашырууга жана Ош облусунун тогуз жергиликтүү коомчулугунда үй-бүлөдө зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттердин (ҮЗАК) потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Кыйла кененирээк төмөнкү шилтеме аркылуу карап чыксаңызар болот: https://www.facebook.com/Общественный-фонд-ДИА-1972963612948441

Photo 2 CGP Orientation Training for PF DIA team January 25 2019

“ДИА” КФсынын директору жана долбоордун ассистенти Авазкан Ормонова (солдон оңго), “ДИА” КФсынын бухгалтери Джамал Ормонова, долбоордун координатору Эркингул Осекова, “Гүлмайдан” КФсынын долбоорунун ассистенти Турсунай Кадырова жана “Гүлмайдан” КФсынын бухгалтери Алима Салиева USAIDдин Биргелешип башкаруу программасы тарабынан өткөрүлгөн багыт алуучу тренингден кийин долбоорду ишке ашырууга киришүүгө даяр.PF DIA team at Orientation Training 25 11 2019

“ДИА” КФсынын өкүлдөрү “Гүлмайдан” КФсы менен өнөктөштүктө “Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо чөйрөсүндө жергиликтүү комитеттерди өнүктүрүүгө көмөктөшүү” долбоорун ишке ашырууну баштоо үчүн жумуш планын талкуулашууда.