USAIDдин Биргелешип башкаруу программасы (ББП) КР Юстиция министрлигинин алдындагы МКЮЖ КБны КР Акыйкатчысынын институту менен кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюушу менен куттуктайт. ББП мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасын өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасында адам укуктарын жана эркиндиктерин сактоо чөйрөсүндө өз ара эффективдүү аракеттенүүнү жөнгө салууга багытталган кызматташуу жөнүндө макулдашууну ишке ашырууга көмөктөшүүнү уланта бермекчи.

Кыйла кененирээк:: https://www.facebook.com/minjustKR/posts/806280006423028

Photo 1 MoJ and FLA CC signing agreement 25 02 2019

КР Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун директору Акжол Калбеков жана КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) Токон Мамытов кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшууда.

Photo 2 After signing the MoU roundtable

КР юстиция министри Марат Джаманкулов (солдон экинчи) өзүнүн командасы менен бирдикте МКЮЖ КБнын директору Акжол Калбеков (солдон үчүнчү) жана директордун орун басары Жылдыз Рыскулова (оңдон биринчи) жана КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) Токон Мамытов (солдон экинчи) менен мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды ишке ашыруунун алкагында өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашууда.