Урматтуу талапкерлер,

USAID тарабынан каржыланган Биргелешип башкаруу программасы (ББП) «Өзгөрүү үчүн өнөктөштүк (ӨҮӨ)» гранттык программасынын № 4-раундунун алкагында «Аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү» темасы боюнча гранттарды алуу үчүн толук гранттык заявкаларды жазып, жалпы республикалык конкурска катышууга чакырат.

Жөнөтүү мөөнөтү: толук гранттык заявкалар 2015-жылдын 15-декабрынан тартып 2016-жылдын 5-февралына чейинки мезгилдин аралыгында кабыл алынат; тапшыруунун акыркы мөөнөтү: 17:00

Тиркемеде ӨҮӨ гранттык программасына толук гранттык заявкаларды даярдоо боюнча колдонмо + заявка шаблону (Word форматында) жана бюджет шаблону (Excel форматында) берилет

Суроолор чыгып калса, Гранттарды администрациялоо бөлүмүнө cgpgrants-kg@ewmi.org электрондук дарегине кайрылыңыздар

АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги (USAID) тарабынан каржыланган Бирдиктүү башкаруу программасынын (ББП) колдоосу менен

Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча Кыргыз Республикасынын университеттеринин консорциуму тарабынан уюштурулган

“Мамлекеттик, жарандык жана жеке тармактардын ортосундагы өз ара кызматташтык” темасына Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу (КЭУБ) боюнча экинчи жылдык конференция

Кайтарып чыгарылыш күнү: 29-январь 2016ж.

Билдирме берүүнүн акыркы мөөнөтү: 19-февраль 2016ж.

Бул билдирүү менен кызыкдар тараптарды Ош шаарында боло турган Кыргыз Республикасында коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча экинчи жылдык конференцияда сөз сүйлөө үчүн илимий макалалардын же башка баяндамалардын тезистерин берүүгө чакырабыз (өткөрүү датасы жана орду такталууда)

Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча ар жылдык конференция илим жана тажрыйба аркалаган кызматкерлерге учурдагы темаларды толук талкуулоо мүмкүнчүлүгүн берүү аркылуу Кыргыз Республикасында коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу жаатында билим берүү үчүн академиялык жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү, ошондой эле ресурстарды жакшыртуу аркылуу жарандык сектордун потенциалын жогорулатууда ББПнын күч-аракеттерин колдоого багытталган.

2016-жылдагы конференциянын темасы: “Мамлекеттик, жарандык жана жеке тармактардын ортосундагы өз ара кызматташтык”

Конференцияга катышууга чакыруу - файлдарды жүктөп алуу  (doc)

 

Биргелешип башкаруу программасы (ББП)

1-октябрь 2015-ж.

КЫЗЫКЧЫЛЫК БИЛДИРҮҮГӨ ЧАКЫРУУ

Биргелешип башкаруу программасынын максатынатыйжада өкмөттүн жоопкерчилигинин жогорулашына жана бардык жарандарга жакшыртылган кызмат көрсөтүүгө себеп болгон, ишенимдүү жана туруктуу жарандык коом, жеке сектор жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү ортосундагы кызмат көрсөтүү жаатында майнаптуу кызматташууну өнүктүрүү. ББП мамлекеттик, жеке жана жарандык сектор ортосундагы кеңири кызматташуудан пайда чыгаруу аркылуу Кыргызстандын өкмөтү менен калкынын ортосундагы коомдук келишимди илгерилетүүгө багытталган.

Бул чакыруунун максаты – атайын белгиленген коммерциялык эмес жана коммерциялык уюмдардын институционалдык жана адамдык потенциалын баалоо боюнча жергиликтүү консультанттарды аныктоо. Бул чакыруу жеке консультанттар үчүн гана чыгарылып, консультация же окутуу  өткөргөн уюмдарга багытталган эмес. Бул тапшырма үчүн ББП бир катар консультанттарды тандап алат. Тандалган консультанттар Кыргыз Республикасынын жарандары болуусу шарт.

ББП бир катар кыска мөөнөттүк консультациялар үчүн дасыккан жана белгиленген убакытта кызмат көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар жеке консультанттарды издөөдө. Алар атайын белгиленген коомдук китепканаларды, коммерциялык басмаканаларды, көзкарандысыз массалык маалымат каражаттарын жана жарандык коом уюмдарын диагностикалоо үчүн тандалат. Жеке консультанттар ББПда “диагностика процесси” деп аталган техникалык жардам жана консультациядык кызматтарды көрсөтөт. Мындай жардам жана кызматтар аталган баалоодон өтүүнү каалаган уюмдардын потенциалын жана натыйжалуулугун баалоо, жакшыртуу жана бекемдөө менен байланыштуу.

ББП тандалган консультанттар үчүн диагностикалык баалоону өткөрүү, тиешелүү отчётторду даярдоо жана уюмдардын аныкталган потенциалын бекемдөө пландарын иштеп чыгуу боюнча тренинг өткөрөт.

Жеке консультанттарды баалоо критерийлерине төмөндөгүлөр кирет:

 • ББПнын диагностика куралдары менен байланыштуу буга чейинки иш тажрыйбасы болгон консультанттарга артыкчылык берилет.
 • Адамдык жана уюмдук потенциалды бекемдөө куралдары жана ыкмалары менен байланыштуу буга чейинки тажрыйбанын болушу жана аларды жакшы түшүнүү. Ошондой эле Кыргызстан боюнча коомдук китепканалар, коммерциялык басмаканалар, көзкарандысыз ММК, жарандык коом уюмдары дуушар болгон көйгөй жана кыйынчылыктарды жакшы билүү.
 • Техникалык документтерди түзүү шыгы.
 • Максат жана милдеттери ар түрдүү кардарлар менен иш алып баруу жана баарлашуу жаатында буга чейинки тажрыйбасы болушу.
 • Диагностика өткөрүү үчүн Кыргызстандын бардык аймактарына барууга даяр болуусу.
 • Ар бир пландаштырылган диагностикалык баалоо боюнча ББПдан 2 жумалык мөөнөткө чейин эрте, алдын ала билдирүү алган учурда, 2015-жылдын 1-ноябрынан тартып 2016-жылдын 30-сентябрына чейин өткөрүлө турган бир катар кыска мөөнөттүк консультациялык кызмат көрсөтүүгө даярдыгы.

Кызыккан жеке консультанттар кызыккандыгы тууралуу билдирүүлөрдү, суроо, квалификацияларын далилдеген документердин көчүрмөсүн жана/же резюмелерин (англис же орус тилинде) info-cgp@ewmi-kg.org электрондук почта дарегине жөнөтүүлөрү зарыл.

Бул чакырууга жооп катары жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн темасы “Диагностика өткөрүү үчүн жеке консультанттар” деп аталышы тийиш.

Бул чакыруу алкагында билдирүүлөр 16-октябрь 2015-ж., саат 17:00 чейин кабыл алынат. 

Өтүнмөлөрдү жөнөтүүнүн/берүүнүн акыркы мөөнөтү: бул туруктуу негизде кыска мөөнөттүү эдвокаси-иш-чараларга багытталган сунуштарды кабыл алуу

Бюджетте ББПнын максималдуу үлүшү: 3 000 АКШ доллары

Гранттын мөөнөтү: 6 айга чейин

 

ББП өз каалоосуна жараша берилген өтүнмө боюнча каржылоо берүүгө же алардын бирин да каржылабоо боюнча чечим кабыл алууга укуктуу.

 

Толук малымат: файлдарды жүктөп алуу (doc)

Жөнөтүү/Берүү мөөнөтү: концепциялар 2015-жылдын 25-февралынан 15-апрелине чейинки мезгилдин кайсы убагында кабыл алынат.

 

Бюджетте ББПнын максималдуу үлүшү – 30 000 АКШ доллары

Гранттын колдонуу мөөнөтү кийинчерээк аныкталат

 

Гранттардын саны кийинчерээк аныкталат

 

USAID тарабынан каржылануучу Биргелешип башкаруу боюнча программа (ББП) уюмдарды тандоо максатында баа берүү үчүн концепцияларды кабыл алууну жарыялайт, аларга кийин “Өзгөрүү үчүн өнөктөштүк (ӨҮӨ) программасынын алкагында гранттарга өтүнмөлөрдү берүү сунушталат.

 

Ошол эле мезгилдин (же циклдин) ичинде ББП башка эки программа боюнча да гранттарга концепцияларды кабыл ала тургандыгына көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Жыл сайын – ББП концепция кабыл ала турган бир нече мезгил (цикл) үчүн жарыя берет. Жарандык коом уюму (ЖКУ) бир мезгилдин (циклдин) ичинде гранттын бир тибине гана концепция бере алат.

 

Концепциялар уюмдун профилинин формасын толтурган жана ББПда уюмду диагностикадан өткөн же өтүүнү пландаштырып жаткан Кыргыз Республикасында иш алып барган ЖКУлардан гана кабыл алынат. Профиль формасын кантип толтуруу же диагностиканы өткөрүү күнүн кантип белгилөө керектиги жөнүндө маалымат алуу үчүн www.cso-kg.org сайтына кириңиздер же profile@cso-kg.org e-mail боюнча же +996 (553) 33 66 33 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот.

 

Толук малымат: Концепцияларды кабыл алуу талаптары 

Жөнөтүү мөөнөтү: концепциялар 2015-жылдын 25-февралынан 15-апрелине чейинки мезгилдин кайсы убагында болсо да кабыл алынат.

 

Бюджетте ББПнын максималдуу үлүшү – 11 000 АКШ доллары

Гранттын колдонуу мөөнөтү кийинчерээк аныкталат

 

Гранттардын саны кийинчерээк аныкталат

USAID тарабынан каржылануучу Биргелешип башкаруу боюнча программа (ББП) уюмдарды тандоо максатында баа берүү үчүн концепцияларды кабыл алууну жарыялайт, аларга кийин “Жарандык катышууга көмөктөшүү (ЖКК)” программасы боюнча гранттарга өтүнмөлөрдү берүү сунушталат.

Ошол эле мезгилдин (же циклдин) ичинде ББП башка эки программа боюнча да гранттарга концепцияларды кабыл ала тургандыгына көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Жыл сайын ББП концепция кабыл ала турган бир нече мезгил (цикл) үчүн жарыя берет. Жарандык коом уюму (ЖКУ) бир мезгилдин (циклдин) ичинде гранттын бир тибине гана концепция бере алат.

Концепциялар уюмдун профилинин формасын толтурган, ошондой эле ББПда уюмду диагностикадан өткөн же өтүүнү пландаштырып жаткан Кыргыз Республикасында иш алып барган ЖКУлардан гана кабыл алынат. Профиль формасын кантип толтуруу же диагностиканы өткөрүү күнүн кантип белгилөө керектиги жөнүндө маалымат алуу үчүн www.cso-kg.org сайтына кириңиздер, profile@cso-kg.org e-mail боюнча же +996 (553) 33 66 33 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот.

 

Толук малымат: Концепцияларды кабыл алуу талаптары 

Жөнөтүү мөөнөтү: концепциялар 2015-жылдын 25-февралынан 15-апрелине чейинки мезгилдин кайсы убагында болсо да кабыл алынат.

 

Бюджетте ББПнын максималдуу үлүшү – 20 000 АКШ доллары

Гранттын колдонуу мөөнөтү кийинчерээк аныкталат

 

Гранттардын саны кийинчерээк аныкталат

 

USAID тарабынан каржылануучу Биргелешип башкаруу боюнча программа (ББП) уюмдарды тандоо максатында баа берүү үчүн концепцияларды кабыл алууну жарыялайт, аларга кийин “Мамлекеттик саясатты колдоо” программасы боюнча гранттарга өтүнмөлөрдү берүү сунушталат.

 

Ошол эле мезгилдин (же циклдин) ичинде ББП башка эки программа боюнча гранттарга концепцияларды кабыл ала тургандыгына көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Жыл сайын – ББП концепция кабыл ала турган бир нече мезгил (цикл) үчүн жарыя берет. Жарандык коом уюму (ЖКУ) бир мезгилдин (циклдин) ичинде гранттын бир тибине гана концепция бере алат.

 

Концепциялар уюмдун профилинин формасын толтурган Кыргыз Республикасында иш алып барган ЖКУлардан гана кабыл алынат. Форманы кантип толтуруу керектиги жөнүндө маалымат алуу үчүн www.cso-kg.org сайтына кириңиздер же profile@cso-kg.org e-mail боюнча же +996 (553) 33 66 33 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот.

Толук малымат: Концепцияларды кабыл алуу талаптары 

 

 

Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги тарабынан каржыланган Биргелешип башкаруу программасы "Натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокаси" боюнча бир катар семинарларды өткөрүү сунуштарын тапшыруу менен байланыштуу болочок мүмкүнчүлүктөр тууралуу жарыяларды алууга кызыккан өз алдынча консультанттарды, компанияларды же уюмдарды өз кызыгууларын билдирүүгө чакырат. Кызыгууларын билдирген өз алдынча консультанттарга, компанияларга же уюмдарга бул чакыруунун аяктоо күнүнөн

(датасы кийинки баракта корсөтүлгөн) тартып 3 (үч) күн ичинде сунуштарды тапшырууга чакыруу берилет.

Биргелешип башкаруу программасынын максаты – натыйжада өкмөттүн жоопкерчилигинин жогорулашына жана бардык жарандарга жакшыртылган кызмат көрсөтүүгө себеп болгон, ишенимдүү жана туруктуу жарандык коом, жеке сектор жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү ортосундагы кызмат көрсөтүү боюнча майнаптуу кызматташууну өнүктүрүү. ББП мамлекеттик, жеке жана жарандык сектор ортосундагы кеңири кызматташуудан пайда чыгаруу аркылуу Кыргызстандын өкмөтү менен калкынын ортосундагы коомдук келишимди илгерилетүүгө багытталган. ББП өз иш аракеттерин USAID жана башка донорлор Кыргызстандын жарандык коомуна мурда көрсөткөн колдоонун негизинде уюштурат. Анын максаттары:

 • Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, социалдык кызматтарды сатып алуу механизминин алкагындагы кызматтарды көрсөтүүгө жарандык коомдун катышуусун жогорулатууга багытталган, иш аракеттерин колдоо.
 • Жарандык коомдун мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн чөйрөлөрдө ар тараптуу кызмат көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн өркүндөтүү жана мамлекеттик саясат иштеп чыгууга, кызмат көрсөтүүгө, укук жана кызыкчылыктарды коргоо жана илгерилетүүгө салым кошуу ийкемдүүлүгүн жогорулатуу.

Төмөндөгү талаптар семинарларга байланыштуу жана алар кийинки сунуштарды тапшырууга чакыруу алкагында кеңейтилет:

 • Семинарлар Кыргыз Республикасынын ар бир областында уюштурулат. Ошону менен бирге, кызыгуусун билдирген өз алдынча консультанттар, компаниялар жана уюмдар кайсы областтарда семинарларды өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин билдирүүлөрү зарыл.
 • Семинарларды өткөрүү жыштыгы кошумча аныкталат.
 • Семинарлар, алардын санын, мөөнөтүн, катышуучулардын болжолдуу санын, өткөрүлө турган жерин аныктаган бир катар тапшырмаларга ылайык өткөрүлүүсү талап кылынат.
 • Иш чараларды аткаруу мөөнөтү 24 айга чейин.
 • Ар бир семинар 10 (он) – 25 (жыйырма беш) катышуучу камтуусу кажет.
 • Семинарлар, эң азынан, эки толук күн өткөрүлүүсү зарыл (күнүнө 6-8 саат).

Семирнарлар төмөндөгүлөрдү камтуусу зарыл:

 • Киришүү жана көз жүгүртүү: Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыкка ээ болгонунан тартып азыркы учурга чейин жарандык коомдун тарыхый ролуна көз жүгүртүү. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыкка ээ болгонунан тартып, "өзгөрүү үчүн стратегиялык өнөктөштүк" куруу жаатында жарандык коом, мамлекеттик жана жеке сектор өз милдеттерин канчалык аткаргандыгына талдоо жүргүзүү.
 • Маселени аныктоо жана талдоо: Жарандар тарабынан коюлган талаптарды жана/же көтөрүлгөн маселелерди талдоо үчүн ыкма жана техникаларды талкуулоо. Мындай талкуулоо жалпы мамлекеттик структуранын кайсы деңгээлинде талап жана/же маселелерге чечим табылуусу мүмкүн экендигин аныктайт. Ошону менен бирге, талап жана/же маселелер кайсы жол менен чечилет: мыйзам, административдик акт, аткаруучу уюмдун(дардын) адам потенциалын же бюджеттик милдеттерди кабыл алуу, аларга өзгөртүү киргизүү же жакшыртылган мүнөздө аткаруу аркылуу. Андан тышкары, ылайык "таасир рычагын" аныктоо үчүн тышкы чөйрө жана саясий процесстерди талдоо жолдорун талкуулоо.
 • Мыйзам чыгаруу процесси жана лоббирлөө: Төмөндөгүлөрдү камтыган мыйзам чыгаруу процессин талдоо: мыйзам жана аларды коштогон административдик актылардын долбоору кантип жазылат жана алар кантип кабыл алынат/бекитилет; мыйзам долбоорун өткөрүүдө өкмөттүн колдоосуна ээ болуунун ыкма жана техникасы; мыйзам жазуу жана кабыл алуу процесстеринде жумушчу топторун түзүү, алардын милдеттери жана ролдору тууралуу талкуулоо; мыйзам долбоору жарандар менен кантип макулдашылат; мыйзам жана коштоочу административдик актыларды кабыл алуу жана бекитүүдө парламенттин, өкмөттүн жана президенттин аппаратынын ролу жана милдеттери.
 • Массалык маалымат каражаттары менен иштөө: Эдвокаси кампаниясын өткөрүү (б.а. натыйжалуу пресс-релиздерди жазуу) учурунда массалык маалымат каражаттары жана коом менен байланыш механизмин кантип натыйжалуу колдонуу тууралуу маалымат берүү.
 • Натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокасиге аныктама берүү: Эдвокаси иш чараларын пландоо циклынын негизги принциптерин жана этаптарын аныктоо; негизги катышуучулардын абалын аныктоо (мисалы, кызыктар тараптарга талдоо жүргүзүү); максаттарды аныктоо жана алардын маселеге байланыштуу ордун аныктоо; жарандык демилгелерди илгерилетүүдө колдонууга мүмкүн жарандык коом уюмдары менен мамлекеттик органдар ортосундагы карым-катнаштардын ар кыл механизмдерине мүнүздөмө берүү; мамлекеттик органдарды өкмөт менен стратегиялык мамиле түзүү планы аркылуу эдвокаси демилгелерин аткарууга тартуу жолдорун талкуулоо; альянс жана коалиция куруу жолдору; натыйжалуу жана ишенимдүү жарандык көзөмөл иш чараларын жүзөгө ашыруу тууралуу маалымат.
 • Негизги идеяны түзүү жана жеткирүү (мисалы, уюмдун анык бир маселеге болгон мамилеси тууралуу билдирүү жазуу).
 • Ылайыктуу курал жана ыкмалар: натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокаси демилгелерине мониторинг жүргүзүү жана аларды баалоо үчүн ылайыктуу курал жана ыкмаларды талкуулоо.
 • Жагдай талдоо: Кыргызстан, башка Борбордук Азия өлкөлөрүнө жана чет өлкөлөргө тиешелүү жагдайларга талдоо жүргүзүү. Анын ичинде жергиликтүү деңгээлдеги жана мамлекеттик деңгээлдеги кампанияларды камтуу аркылуу эдвокаси кампаниясы алкагында колдонулган ар кыл процесстер жана ыкмалардын күчтүү жактарын жана кемчиликтерин жакшы түшүнүү – натыйжалуу жана натыйжасыз болгон кампанияларды, алардын себептерин талдоо.
 • Семинарлардын аягында катышуучулар келечекте колдонуу максатында өзү менен алып кете турган DVD-дисктерин камтыган таратылуучу материалдар болуусу зарыл. Семинардын DVD-дисктерин камтыган түрү Биргелешип башкаруу программасы менен биргеликте иштелип чыгат жана программа тарабынан өзүнчө каржыланат.
 • Семинарлар кыргыз жана/же орус тилдеринде өтөт.

Сунуштарды тапшырууга чакыруу менен байланыштуу жарыяларды алганды каалаган өз алдынча консультанттар, компаниялар же уюмдар өз кызыгуусу тууралуу билдирүүлөрүн info-cgp@ewmi-kg.org дарегине 2014-ж. 3-октябрь күнү саат 12:00дөн кеч эмес жөнөтүүлөрү тийиш. Кызыгуу тууралуу билдирүүлөр төмөндөгү маалыматты камтуусу зарыл:

Өз алдынча консультанттын, компаниянын же уюмдун аты: __________

Эл. почта дареги: __________

Дареги: ___________

Мобилдик же стационардык телефон номери: __________

Кызыгуусу тууралуу билдирүү тапшырган өз алдынча консультанттарга, компанияларга же уюмдарга сунуштарды тапшыруу чакыруусу ББП тарабынан 2014-ж. 6-октябрдан кеч эмес берилет. Толу даярдалган сунуштар белгиленген дарекке 2014-ж. 20-октябрына чейин тапшырылуусу зарыл.

ББП квалификациялык талаптарга жооп берген 1-3 семинар өткөрүүчү жалдайт.

USAIDдин Биргелешип башкаруу программасы (ББП) төмөндөгү маселелердин бирин же бир нечесин чечүүгө багытталган заявкаларды тапшырууга чакырат:

 • колдонуудагы ченемдик укук негизин, аны колдонуу практикасын жана аны менен байланыштуу көйгөйлөрдү изилдөө аркылуу мамлекеттик кызмат тутумунда кызыкчылыктардын кагылышуусун жөнгө салуу институтун түзүү боюнча учурдагы жагдайды баалоо;
 • эдвокаси иш чаралары аркылуу КРнын экономика министрлигине «Кызыкчылыктардын кагылышуусу» жөнүндө мыйзамдын долбоорун илгерилетүү жана парламент тарабынан кабыл алынуусуна түрткү берүү.

USAID ББП заявкаларды англис, кыргыз жана орус тилдеринде кабыл алат. Заявканы электрондук почта аркылуу (MS Word форматындагы документ түрүндө) cgpgrants-kg@ewmi.org дарегине (каттын темасы: МСК/уюмдун аты) жөнөтүү мүмкүн. Ошондой эле, төмөндөгү дарекке почта же чабарман аркылуу тапшыруу мүмкүн:

710017, Бишкек ш., Коёнкөзов көч., үй № 4,

USAID Биргелешип башкаруу программасы

(PPS Concept Paper – МСК Концепциясы белгиси менен)

Заявка шарттары тууралуу бардык суроолор менен гранттарды башкаруу бөлүмүнө 314 799 / 986 707 телефондору аркылуу кайрылыңыздар.

Факс аркылуу жөнөтүлгөн концепциялар кабыл алынбайт. Толук малымат: Заявка тапшырууга чакыруу

Кыргыз Республикасындагы Бирдиктүү башкаруу программасы (ББП) жарандарга социалдык кызмат көрсөтүүдө Кыргыз Республикасындагы ишенимге артык жана туруктуу жарандык коом, жеке менчик сектор менен өкмөт ортосундагы жигердүү кызматташууну колдоого багытталган; ал натыйжада бардык жарандарга кызмат көрсөткөн өкмөттүн жооп кайтарымдуу жана жоопкерчиликтүү болушуна алып келет. ББП мамлекеттик, жеке менчик жана жарандык секторлор ортосундагы шериктештиктин жыйынтыгы катарында Кыргызстандагы өкмөт менен калктын ортосундагы коомдук келишимдин негизде иштөөсүн жакшыртууга багытталган.