Кымбаттуу жарандык коом уюмдарынын жетекчелери!

USAIDдин Биргелешип башкаруу программасы Кыргызстандагы жарандык коом уюмдарына, алардын тармактарына жана талдоо борборлоруна конкурстук негиздеги гранттар аркылуу түрткү жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Аталган гранттар жергиликтүү деңгээлде чечим кабыл алууга, мамлекеттик саясатты өзгөртүүгө, коррупцияга каршы демилгелерге жарандардын катышуусун жогорулатууга, жана адам укуктарын колдоого, жергиликтүү, областтык жана улуттук деңгээлдеги сапаттуу кызматтарды тең колдонууну камсыз кылууга багытталган. "Ыкчам аракет" гранттары жүзөгө дароо ашырылуусу зарыл чаралар үчүн, жана грант алуу заявкаларынын негизинде үзгүлтүксүз түрдө берилет.

2014-жылдын 1-сентябрынан 2015-жылдын 30-сентябрына чейин USAID- жана DFID- каржылаган Биргелешип башкаруу программасы (ББП) бир нече ирет Сунуштарды Тапшыруу Өтүнүчтөрүн (СТӨ) чыгаруу аркылуу бир катар грант конкурстарын жарыялайт. Ар бир СТӨ грант конкурсуна катышуунун шарттары тууралуу маалыматты камтыйт. Анткен менен ушул жарыяны дагы алдыда болчу грант алуу мүмкүнчүлүктөрүнүн түрлөрү жана дагы ББП алдында жарыяланчу гранттар тууралуу маалымат алуу максатында кунт коюп окуп чыккыла.