Печать

АКШ эл аралык өнүктүрүү агенттиги тарабынан каржыланган Биргелешип башкаруу программасы (ББП), коюлган квалификациялык талаптарга жооп берген, жергиликтүү көз карандысыз консультанттарды натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокаси боюнча семинарларды даярдоо жана өткөрүүгө кызыкдар экендигин билдирүүгө чакырат.

Биргелешип башкаруу программасынын максаты – натыйжада өкмөттүн жоопкерчилигинин жогорулашына жана бардык жарандарга жакшыртылган кызмат көрсөтүүгө себеп болгон, ишенимдүү жана туруктуу жарандык коом, жеке сектор жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү ортосундагы кызмат көрсөтүү боюнча майнаптуу кызматташууну өнүктүрүү. ББП мамлекеттик, жеке жана жарандык сектор ортосундагы кеңири кызматташуудан пайда чыгаруу аркылуу Кыргызстандын өкмөтү менен калкынын ортосундагы коомдук келишимди илгерилетүүгө багытталган. ББП өз иш аракеттерин USAID жана башка донорлор Кыргызстандын жарандык коомуна мурда көрсөткөн колдоонун негизинде уюштурат. Анын максаттары:

Бул чакуруу алкагында, натыйжалуу жана ишенимдүү эдвокаси боюнча семинарлардын мазмуну төмөндөгүлөрдү камтуусу тийиш: 

Бул чакыруунун максаты – квалификациялык талаптарга жооп берген 1-3 семинар өткөрүүчүнү аныктоо. Тандалган консультантардын милдеттери төмөндөгүлөрдү камтыйт:

Квалификациялык талаптар:

Алдын ала заявкаларды тапшыруу ирээти:

Заявка талапкердин англис тилинде резюмесинен жана төмөндөгү маалыматтар жазылган коштомо каттан турат:

Аты-жөнү: __________

Эл. почта дареги: __________

Почта дареги: ___________

Телефон номери: __________

Заявкалар 2016-жылдын 15чи январынын, саат 17:00дөн кеч эмесinfo-cgp@ewmi-kg.orgэл. почта дарегине же төмөндөгү дарекке тапшырылат:

Биргелешип башкаруу программасы (ББП),

720017, Кыргыз Респбликасы,

Бишкек шаары, Коёнкөзов көч. 4

Эскертүү: Биргелешип башкаруу программасы кошумча маалымат талап кылуу укугун сактап калат. Талапкерлер тапшырган маалыматтар жашыруун маалымат катары Биргелешип башкаруу программасы жана USAID тарабынан гана колдонулат. Белгиленген мөөнөттөн кийин тапшырылган заявкалар каралбайт. 

Просмотров: 1672