USAIDдин Биргелешип башкаруу программасы (ББП) Кыргыз улуттук университети жетектеген Кыргыз Республикасынын менчик жана мамлекеттик ЖОЖдорунун Консорциуму менен иштейт. Биргелешкен иш коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу (КЭУБ) боюнча курстарды киргизүү жана учурдагыларын өркүндөтүү; ошондой эле коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу үчүн академиялык мүмкүнчүлүктөрдү жана ресурстарды өстүрүү боюнча курстарды жана окуу программаларын иштеп чыгууга багытталган. Бүгүнкү күндө жергиликтүү консультанттардын жана Джонс Хопкинс Университетинин Жарандык коомду изилдөө борборунун (ДХУ/ЖКИБ) жетекчилиги астында КЭУБ боюнча беш курс иштелип чыкты, ал борбор Америка Кошмо Штаттарында коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу жаатында окутуу боюнча эң алдыңкы жай болуп саналат. ДХУ/ЖКИБ жогорку сапатты камсыз кылуу жана окуу программасындагы инновациялар үчүн атайын билимдерди жана үзгүлтүксүз техникалык жардам берет. Консорциумдун он бир университетинин 1 500дөн ашык студенти төрт элективдүү курс боюнча окутуудан өтүштү: “Коммерциялык эмес уюмдарды башкарууга киришүү”, “Азыркы дүйнөдөгү коммерциялык эмес уюмдар”, “Коммерциялык эмес уюмдардагы финансылык менеджмент” жана “Мамлекеттик саясат жана эдвокаси”. 2017-жылдын күз мезгилинде КЭУБ боюнча “Укуктун үстөмдүүлүгү жана коммерциялык эмес сектор” деген бешинчи курс ишке киргизилди.

Университеттердин консорциуму жана Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча окутуучулардын ассоциациясы:

ББП, КУУ жана 23 мамлекеттик жана менчик университеттеринин ректорлору менен тыгыз  байланышта Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу (КЭУБ) боюнча университеттердин консорциумун түзүү үчүн негиз даярдады. 16 университеттин ректорлору 2013-жылдын 13-декабрындагы Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга (ӨжМ) кол коюшту, бул КЭУБ боюнча Университеттердин консорциумун түзүү үчүн негиз болду. Дагы эки университет 2016-жылы Меморандумга кол коюшту.
2016-жылдын мартында Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча окутуучулардын ассоциациясынын (КЭУБОА) түзүлүшү Кыргыз Республикасында туруктуу жарандык коомду түзүү максаттарына жетүүгө олуттуу кадам болду. Бул жаңы катталган уюм Кыргыз Республикасында КЭУБ боюнча билим берүүнү андан ары өнүктүрүүгө багытталган кыргыз мамлекеттик жана менчик ЖОЖдордун консорциумунун ишин күчөтөт.
КЭУБ боюнча кыргыз тилиндеги билим берүү ресурстарынын жетишсиздигине жана КЭУлардын Кыргыз Республикасындагы чыныгы ишин чагылдыруучу курстарга муктаждыкка жооп катары USAID ББП КЭУБОА тарабынан бөлүнүп берилген грант аркылуу КЭУБ боюнча окуу китебин иштеп чыгууну колдоого алды. КЭУБОАнын он алты мүчөсү глоссарийи бар КЭУБ боюнча окуу китебин ийгиликтүү иштеп чыкты, ал 2017-жылдын ноябрында жарыяланып жана расмий түрдө ишке киргизилди.
USAID ББП 2016-жылы КЭУБОА тарабынан ЖОЖдорго жардам көрсөтүүгө берилген эки грант аркылуу Ош мамлекеттик университетинде (2015-ж.) жана Кыргыз улуттук университетинде (2013-ж.) мурда ачылган КЭУБдун ресурстук борборлоруна кошумча катары Нарын, Баткен, Жалал-Абад жана Талас мамлекеттик университеттеринде Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу (КЭУБ) боюнча төрт ресурстук борбордун түзүлүшүн колдоду.
 
Консорциум мүчөлөрү Жайгашуу орду
1 Кыргыз Улуттук Университети (КУУ) Бишкек
2 Ош Мамлекеттик Университети (ОшМУ) Ош
3 Кыргызстандын Эл Аралык Университети (КЭУ) Бишкек
4 Жалал-Абад Мамлекеттик Университети Джалал-Абад
5 Баткен Мамлекеттик Университети Баткен
6 К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл Мамлекеттик Университети Иссык-Куль
7 И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети Бишкек
8 Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы Бишкек
9 И. Раззаков атындагы Кыргыз Техникалык Университети Бишкек
10 Иновациялык Технологиялар Эл аралык Университети (ИТЭУ) Бишкек
11 Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян Университети (КРСУ) Бишкек
12 Эл Аралык Платон Университети (ЭПУ) Бишкек
13 Курулуш, Транспорт жана Архитектура Кыргыз Мамлекеттик Университети Бишкек
14 Талас Мамлекеттик Университети Талас
15 Нарын Мамлекеттик Университети Нарын
16 Бишкек Гуманитардык Университети Бишкек

 

Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча ресурстук борборлордун тармагы

Коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча алгачкы ресурстук борбор (КЭУБ РБ) ББПнын гранттык колдоосунда 2013-жылдын 13-декабрында Кыргыз улуттук университетинде түзүлгөн. ББП Консорциумдун окутуучулары КЭУБ боюнча окуу пландарын жана курстарды иштеп чыгышы максатында КЭУБ РБнын ишин башкарууга, кесиптик жактан өнүгүү боюнча ар кварталдык семинарларды уюштурууга көмөк көрсөтүүдө. Борбордун координатору эл аралык ассоциациялар менен байланышты жөнгө салууга көмөктөшөт, ошондой эле онлайн-журналдарга жана конференциялардын материалдарына жетүүнү камсыз кылат. 2015-жылдан тартып ББП Университеттердин консорциумунун беш ЖОЖунда – Ош, Нарын, Баткен, Жалал-Абад жана Талас мамлекеттик университеттеринде КЭУБ боюнча билим берүүдө ушул университеттердин кызматташуусун күчөтүү үчүн КЭУБ РБнын тармактарын түзүүнү колдоого алган. КЭУБ РБ ЖОЖдордун окутуучулары жана студенттери, жарандык коом уюмдарынын өкүлдөрү үчүн ачык. КЭУБ РБ ушул университеттердин окутуучулары үчүн “тренерлер үчүн тренингдерди” өткөрүп турат, анда Ассоциациянын мүчөлөрү окутуунун алдыңкы интерактивдүү методдорун колдонуп жана КЭУБ боюнча тематикалык кейстерди биргелешип иштеп чыгып, КЭУБ боюнча курстарды окутуу тажрыйбасы менен бөлүшөт. ББПнын ишинин алкагында КЭУБ РБда кесиптик өнүгүү боюнча семинарлар, тегерек столдор, жолугушуулар жана лекциялар өткөрүлүп турат. Бардык алты КЭУБ РБда колдонулуучу заманбап технологиялар Кыргыз Республикасында мамлекеттик, менчик жана жарандык секторлордун ортосундагы кызматташтык үчүн мүмкүнчүлүктөрдү олуттуу түрдө кеңейтүүгө мүмкүндүк берет.

КЭУБ боюнча стажировкадан өтүү программасы:

USAID тарабынан каржылануучу ББП КЭУБ университеттердин консорциумунун окутуучуларына ББП КЭУБ боюнча стажировкадан өтүү программасына катышууга мүмкүнчүлүк берди, ал 2014-жылы Джонс Хопкинс университетинин Жарандык коомдук изилдөө борборунун жетекчилиги астында АКШда өткөн. 2015-жылы ББП КЭУБ боюнча билим берүү чөйрөсүндөгү алдыңкы тажрыйбаны үйрөнүү максатында Грузия Республикасынын эки университетинен келген кесиптештер менен иштөө үчүн конкурстан өткөн Кыргызстандын окутуучуларына арналган КЭУБ боюнча стажировкадан өтүүнүн экинчи программасын колдоого алды. Стажировкадан өтүү программасы коммерциялык эмес сектор жана КЭУБ жөнүндө өздөрүнүн билимин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берип жана анын натыйжасында ушул оор сабакты окутуу деңгээлин жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасында КЭУБ боюнча окутуучулардын потенциалын жогорулатууга багытталган.